Aöl Projesi

“Lise dönemindeki kız çocuklarına yönelik temel eğitim programı.”

Ergenlik dönemi kişinin gelişme ve kendini keşfetmeye en açık olduğu dönemdir. Bu dönemde dinî ve fennî ilimlerin kaliteli bir şekilde alınması, kişilerin kendine ve topluma faydalı olmasını sağlar.

Toplumumuzun dinî ve manevî şuura sahip, din ve dünya dengesini kurabilmiş fertlere ihtiyacı vardır.

Fasl-ı Bahar Kursu olarak, çocuklarımıza ihtilat ortamından ve gençliğin maruz kalabildikleri olumsuzluklardan uzak, nezih ve güvenli bir mekânda eğitim imkânı sunuyoruz.

Bu proje kapsamında; Açık öğretim lisesine devam ederken MEB müfredatına uygun olarak okul derslerinin yanı sıra temel İslamî ilimlerin okutulması planlanmaktadır.

Bu vesileyle

● İlim ve irfan sahibi,
● Millî ve manevî değerlerine bağlı,
● Dinini, kültürünü ve tarihini özümsemiş,
● Öğrenmeyi seven ve araştıran,
● Kendisini geliştiren ve özgüven sahibi,
● Mes’uliyet şuuru taşıyan,
● Edep ve zarafet timsali,
● Vatanı, milleti ve âlem-i İslam için faydalı olmak üzere çalışan – üreten genç hanımefendiler yetiştirmek arzusundayız.