ARAPÇA ÖZEL EĞİTİM SINIFI (İHTİSAS)

Temel eğitimin akabinde, öğleden sonraları, kabiliyetli talebelere yönelik özel Arapça eğitim programı uygulanmaktadır. 2 yıl olarak planlanan bu eğitimin ilk senesinde aşağıda adı geçen derslerle kuvvetli bir Arapça temeli atılması hedeflenmiştir:

  1. a) Silsiletü’l Lisân
  2. b) Sarf-Nahiv
  3. c) Kur’ân Kültürü
  4. d) Kur’ân Kelimeleri
  5. e) Dikte
  6. f) Müşâhade/ Muhadese

İkinci sene, bu temeli almış talebelerle Arapça, fıkıh, hadis, tefsir okumaları yapılmaktadır.