99 hadis-i şerif ezberleme yarışması:

“Zirveye 99 adım” adlı hadis kitapçığından 9 yılı aşkın zamandır kursumuzda düzenlenen ve sonra Kur’an kursları arası etaba taşınan yarışma her sene toplumumuza gönlü,ruhu hadis-i şeriflerle donanmış hadis hafizeleri kazandırmaktadır. Pek çok konuya dair 99 hadisi yıl boyunca ezberleyen talebelerin hal hareket ve davranışlarındaki artan güzellikler hadis ezberinin vesile olduğu manevi değişimi göstermektedir.

Afrikalı talebeler arasında da ayrıca İngilizce ve Fransızcaya tercüme edilmiş hadis kitapçıklarından düzenlenen “Afrikalılar arası 99 hadis yarışması” bu hadis-i şeriflerin tohumlarını Afrika’ya saçmanın sevincini yaşatmaktadır.

Bu yarışmacılar içinden seçtiğimiz Afrikalı talebelerle beraber her sene kursumuzdaki farklı ırktan talebeleri kattığımız “Uluslararası hadis yarışması” ise misafir talebe bulunduran kurslarla beraber hazırlanan uluslararası bir şölene dönüşmektedir. Yarışma sonrası açılan ülke tanıtım  standları ise kurslarımızda bulunan etnik zenginliği bize hissettirmektedir.

111 ayet-i kerime ezberleme yarışması:

“İbret olmaz bize her gün okuruz ezber de
Yoksa hiç mana aranmaz mı bu ayetler de”

Akif’in meşhur dizelerinde dile getirilen toplumsal yaramız, Kur’an-ı Kerim kültürümüzün azlığı ve ayetlerin manasını tefekkür etme konusundaki gayretimizin fazla olmayışı. Kurs olarak bu konuda talebeyi yönlendirmek ve teşvik etmek için düzenlediğimiz “ 111 ayet-i kerime ezberleme yarışması” gerek türk gerek farklı ırklardan talebelerimizin katılımıyla hem ülkemizde hem dünyada Kur’an-ı Kerim kültürünün oluşması ve tefekkür açısından bir şuur oluşturmaktadır.

Yüce kitabımız Kur’an’da geçen pek çok konuya ait dikkat çekici ayet-I kerimeler talebelerimizin zihnine kazınmakta, günlük hayatta karşılaştıkları durumlarda onları madden ve manen kuvvetlendirecek bir donanıma kavuşturmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması:

“(Kıyamet günü) Kur’ân okuyan kimseye şöyle denir: Oku, yüksel ve dünyada Kur’ân’ı tertil ile okuduğun gibi (şimdi de) tertil ile oku. Senin cennetteki derecen, mevkiin okuduğun ayetlerin sonuncusuna göredir.” (Ebu Dâvûd)

Hadis-i şerifte buyrulduğu üzere Kur’an-ı Kerim’i bihakkın kıraat etmek bu dünyada da öbür dünyada da bir yükseliş vesilesidir. Kursumuz bünyesinde bulunan ve gerek ses güzelliği gerek hançere yapısı sebebiyle Kur’an tilavetinde başarılı olan talebelerimiz, “Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması” nda buluşarak hayırda bir yarışa girmekte, dinleyicilere bir Kur’an ziyafeti sunmaktadırlar.

Kursumuz bünyesindeki tashih-i huruf ve kıraat açısından uzman Kur’an hocalarının jüriliğini yaptığı yarışma hem Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma hususundaki gayreti arttırmakta hem de bu konuda gayretli olanları taltif ederek devamını sağlamaktadır.

Fıkıh yarışması:

İbadetleri en doğru şekilde ifa etmek, kıyamet günü ibadetlerdeki ve günlük hayattaki fıkhi hataların vebalinden korunmak için fıkhı doğru anlamak ve anlatmak müslüman gençliğin önemli bir vazifesi. Bu müessirle derslerde anlatılan fıkhı daha çok pekiştirmek ve olası yanlış bilgilerden zihinleri arındırmak için düzenlenen “Fıkıh yarışması”, yarışma esnasında zorlu sorularla talebelerimize bir beyin fırtınası yaşatmakta İslam hukukunun çetrefilli konularını hazmetmelerine yardımcı olmaktadır.

Siyer-i Nebi’yi anlama yarışması:

Evliyaullahın da buyurduğu gibi anlaşılması ve yaşanması en zor ders siyer dersidir. Resulullah’ın 63 yıllık hayatını talebelerimizin daha doğru öğrenmesi ve anlaması için düzenlediğimiz “Siyer-i nebi’yi anlama yarışması” Siyer-i nebi hakkındaki çeşitli sorularla gerek zihinlerde gerek gönüllerde Siyer-i nebi’nin daha çok anlaşılmasını hedeflemektedir.

Genel kültür yarışması:

Kültürsüz bir insan kimliksiz bir bireye benzer. Kültür insanın dünyayı çeşitli yön ve açıdan tanımasını sağlayan, ufkunu genişleten, anlayışını derinleştiren çok önemli bir etkendir. Pek çok aktiviteyle talebelerinin genel kültürünü arttırmayı hedefleyen kursumuz, “Genel kültür yarışması” ile bu konudaki teşviği arttırmakta, talebelerimize kendilerini bu yarışmanın aynasında göstererek daha çok gelişmelerini sağlamaktadır. Değişik ve ufuk açıcı sorularla talebelere keyifli vakit geçirten yarışma eğlenerek öğretmeye vesile olmaktadır.

Kitap okuma yarışması:

“Kitapları yakmaktan daha büyük bir suç varsa onları okumamaktır.”

Okuma ve yazma yetisi verilen tek varlık olan insan, gerçekten insanlığın sırrına ermeyi okumakla gerçekleştirebilir. Her kelimeyle, sözcükle içinde yeni yolculuklara çıkan insan için okumak kadar büyük bir zevk yoktur. Mesela kitaplarla tanışmak aslında.

Kursumun düzenlediği “Kitap okuma yarışması” ile zengin kütüphanemizde bulunan tavsiye kitapların öğrenciler tarafından daha bir iştiyakla okunmasını böylelikle gerekli kültürel temelin alınmasını sağlamaktadır. Usta kalemlerden çıkan kıymetli eserler talebemizi hakikatlerle tekrar tekrar buluşturmakta onların zihin ve gönül dokularını nakış gibi dokumaktadır.

Hünerli eller yarışması:

Mutfak atölyelerinin bir sonucu olan “Hünerli eller yarışması” talebelerin pasta,kurabiye vb alanlarda hünerlerini göstererek hem keyifli hem de mutfak kültürlerini arttırıcı zaman geçirmelerini sağlamaktadır.

Jurinin çoğu zaman karar vermekte zorlandığı bu yarışmalar talebelerimizin zihninde tatlı anılar olarak yer bırakmaktadır.