GAYEMİZ

‘’Dünyanın dört bir yanından insanlar gelip dini öğrenmek ve onda derinleşmek için size tâbi olacaklardır. Onlar size geldiğinde kendinize itina gösterin ve daima hayırla muamele edin.’’ (Tirmîzî, İlim 4/2650)

Öğrencilerimizi birer gönül insanı olarak yetiştirmek; onlarda sadece zâhiri ilimlere değil mâneviyâta ve hikmetlere karşı da alaka uyandırmaktır.

 DÜSTÛRUMUZ

‘’Dünyanın dört bir yanından insanlar gelip dini öğrenmek ve onda derinleşmek için size tâbi olacaklardır. Onlar size geldiğinde kendinize itina gösterin ve daima hayırla muamele edin.’’ (Tirmîzî, İlim 4/2650)

Hadîs-i şerîfinde emredildiği üzere; çeşitli milletlerden bize gelen her durumdaki talebeye, Allah ve Rasûlü’nün emaneti olduklarının bilinciyle muamele etmektir.

HEDEFLERİMİZ

 • Öğrencilerimize; sahih kaynaklarla desteklenmiş, akademik açıdan temellendirilmiş faydalı ilimler tahsîl ettirmek
 • Ufuklarını; Türkiye’den dünyaya tüm toplumları, ilk insandan bu asra kadar tüm insanlık tarihini, mikrodan makroya tüm kâinatı kavrayabilecek derecede genişletmek
 • Onlara, girdikleri bu ilim yolculuğunda, maddî ve manevî bakımdan ihyâ olacakları dînî ilimleri kazandırmak, ilmi amelle birleştirmelerine, ihlâsı ve takvâyı kendilerine azık etmelerine vesile olmak
 • Saliha bir hanımın sahip olması ve gelecek nesillere taşıması gereken edep, zarâfet ve nezâket kurallarını öğretmek ve öğrendiklerini davranış hâline getirmelerini sağlamak
 • Bulunduğu her ortamda toplumun eksiklerini hissedip bu yönde maddî manevî çalışmaları arttıracak kadar girişken ve ferasetli olmalarını sağlamak
 • Hem evlerinde hem de içinde bulundukları toplumda, çevrelerini güzelleştirmek için ihtiyaç duyacakları beceri ve el sanatlarını kazanmış birer hanım olmaları için talebeleri desteklemek

 VAZİFEMİZ

 • Başta kara talihli kıtanın maddî-manevî sömürülmüş insanlarına ve onlar gibi asırların ihmalini yaşayan din kardeşlerimize hususî bir eğitim vermek ve yakın ilgi göstermek
 • Hidâyet nûruna yönelmiş çeşitli dil ve ırktan kardeşlerimizi Allah’a giden bu yolda takviye etmek
 • Abdullah İbn-i Ümmü Mektum -radıyallâhu anh- gibi; ten gözünün kapalılığını hizmetten geri kalmaya mazeret görmeyen, gönül gözleri parlayan âmâ öğrencilerimize dînî tahsil vermek ve onları rehabilite ederek hayata hazırlamak
 • Kur’ân ve sünnet yolunu, tertemiz zihinlere gerek hıfz gerek tâlim yoluyla öğretmek
 • Maddî mânevi tüm imkânları seferber ederek toplumun yaralarına merhem olma gayretinde olmak