Fasl-ı Bahar Kursuna Hoş Geldiniz

  Fasl-ı Bahar Kız Kur’ân Kursu, uzun yıllardır süren ilim ve irfan yolculuğunda İslâm’ı dünyaya yayan, engeli olanların engelini kaldıran bir eğitim politikasıyla durmadan yol almakta, nefes almak isteyenler için bir bahar iklimi olmaya çalışmaktadır.

  Fasl-ı Bahar Kız Kur’ân Kursu, 2011 yılının Ekim ayında eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. Her sene gelişerek ve hitap ettiği alanı genişleterek hizmete devam eden, Hakk’a ve hayra adanmış bir eğitim kurumudur.

  Ümraniye’deki eski binasında, yüzünden Kur’ân-ı Kerîm öğrenen ve hafızlık yapan talebelerine ilaveten görme engelli ve Afrikalı talebelere yönelik eğitim veren kursumuzun Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde eğitim vermeye başlamasıyla birlikte hitap ettiği kitle genişlemiştir. Afrika’nın iki ülkesi olan Kamerun ve Gana ile başlayan yurt dışına açılım, zaman içerisinde;
  Tanzanya, Uganda, Burkina Faso, Mali, Senegal, Sudan, Nijer, Nijerya, Fildişi Sahili, Mozambik, Malawi, Çad, Gine, Benin gibi Afrika ülkelerine, Güneydoğu Asya’da, Filipinler, Papua Yeni Gine’ye
  Bosna Hersek, Makedonya, Kosova gibi Balkan ülkelerine, Afganistan, Haiti, Guyana, Meksika, Güney Amerika ve Küba’ya kadar uzanmıştır.

  Kursumuzda üç yabancı dilde eğitim verilmesi sebebiyle mühtedîler de eğitim talebinde bulunmaktadır. Bu sebeple Amerika’dan, İngiltere’den, Japonya’dan, Güney Amerika’dan, Hollanda’dan, Estonya’dan, Fransa’dan, İspanya’dan, Peru’dan gelen yeni Müslümanlar hanımlar da kısa süreli veya uzun süreli İslami eğitim alma imkânı bulmaktadır.
  Hâsıl-ı kelâm, İslâm’ı ve ehl-i sünnet yolunu arayan gönüller, çeşitli milletlerden gelerek kursumuzda buluşup kaynaşmakta ve İslam kardeşliğini yaşamaktadır.
  Hâl-i hazırda Fasl-ı Bahar Kız Kur’ân Kursu; ülkemizin farklı şehirlerinden ve çeşitli ülkelerden gelen ve ilköğretim mezunu, lise ve üniversite düzeyinde olan toplam 350 talebeye, seviyelerine uygun olarak, Kur’ân-ı Kerim, Tecvîd, Akâid, Fıkıh, Siyer, Peygamberler Tarihi, Hadis, Tefsir, Âdâb, Tasavvuf, İslâm Tarihi, Arapça derslerinde temel ve nitelikli bir eğitim vermektedir.

  Kursumuz, bunlara ilaveten düzenli seminerler, kültür ve sanat atölyeleri, yarışmalar, tiyatrolar ve pano faaliyetleriyle, zenginleştirilmiş kültürel faaliyetlerle ve gezilerle, emanet telakkî ettiği öğrencilerini en güzel şekilde donatma çabası içindedir. Basın ve yayın faaliyetleriyle bu çabanın meyvelerini de ortaya koymaya çalışmaktadır.
  Açıldığı günden beri görme engelli talebelere yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunan kursumuz, bu gönül gözü açık kardeşlerimize Braille alfabesi kullanarak Kur’ân-ı Kerim okumayı öğretmekte ve gerekli tüm İslâmî ilimleri tahsil ettirmektedir. Rehabilitasyon eğitimleriyle Allah’ın kendilerinde verimini arttırdığı farklı duyu merkezlerini aktif kullanmalarını sağlanmak için destek olunmakta, topluma her yönden intibak etmeleri kolaylaştırılmaktadır. Kısa sürede meyvesini veren çalışmalarla görme engelli talebelerimiz, kurstaki eğitim, sosyal ve kültürel her türlü faaliyette yaşıtlarından daha önde olmaya başlamış, kimileri ise hafızlık tâcıyla taçlanmıştır. Kursu bitirdikten sonra hanımlara uygun iş imkânlarıyla yollarına devam eden görme engelli talebelerimiz, hayatı engel kabul etmeyene hayatın engel olmadığını ispatlamışlardır.

  Kursumuzun bir diğer faaliyeti olan ‘’Sâlihât-ı Nisvan Faaliyetleri’’; kursa devamlı katılma imkânı olamayan; fakat İslamî ilimleri öğrenmek isteyen kitlelere ulaşmayı hedefler. İvme kazanarak devam eden bu faaliyetlerde, gerek üniversiteli talebelere yönelik olarak düzenlenen Fasl-ı İhyâ Okulu ile gerek çevre İmam-Hatip ortaokullarının ve liselerinin talebelerine yönelik değerler eğitimi dersleriyle genç nesle hitap edilmektedir. Bu eğitimler, kimi zaman binamızda, kimi zaman eğitimi talep eden okullarda gerçekleşmektedir. Ayrıca annelik mesleğini icrâ eden ev hanımlarına yönelik ilmî faaliyetlerle de yuvalarda huzur ve mâneviyatın tekâmülü hedeflenmektedir.

  Ümmetin derdini dert bilmeyi şiar edinmiş Fasl-ı Bahar Kur’ân Kursu’nun kalbi, garip ve kimsesizlerin yanında, matemlerin civarında atar. Özellikle son yıllarda ülkemize sığınmış olan Suriyeliler; giyim, gıda, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını sağlamak hususunda desteklenmiştir. Suriyeli kardeşlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu zamanda kursumuz onlara kapılarını açmış, binamız her hafta Suriyelilerle dolup taşmıştır. İlk günlerde başlayan Suriyeli talebelere yönelik eğitim devam etmekte, kardeş aile sistemiyle Suriyeli kardeşlerimizle devamlı alâka sağlanmaktadır.
  Fasl-ı Bahar Kız Kur’ân Kursu, uzun yıllardır süren ilim ve irfan yolculuğunda İslâm’ı dünyaya yayan, engeli olanların engelini kaldıran bir eğitim politikasıyla durmadan yol almakta, nefes almak isteyenler için bir bahar iklimi olmaya çalışmaktadır.