KÜLTÜR DERSLERİ

  1. Peygamberler Tarihi: Talebelerimize, temel derslere ek olarak öğretilen kültür derslerinin ilki olan peygamberler tarihi dersinde, Kur’ân-ı Kerim’deki peygamber kıssaları çeşitli yönleriyle ele alınmakta, kıssaların anlatımındaki maksat olan ibretlerin alınmasına gayret edilmektedir.
  2. Hadis: Hadis-i şerif derslerinde; bir Müslümanın sahip olması gereken hadis ve sünnet kültürü, gerek usûl gerek şerh dersleriyle kazandırılmaya çalışılmaktadır. Özellikle sünnet-i seniyyeyi itibarsızlaştırma amacında olanlara verilecek cevaplar, çeşitli araştırma ödevleriyle kazandırılmaktadır. Kaynak kitaplar: – Hadis Usulü – İsmail Lütfü Çakan / İfav- Efendimiz’den Hayat Ölçüleri- Murat Kaya/ Erkam yay.- Zübdetu’l Buhari- Ömer Ziyaedin Efendi- Riyazü’s-Salihin / Erkam yay.
  3. Tefsir: Tefsir derslerinde; namaz sûrelerinin tefsiri başta olmak üzere seçme Kur’ân-ı Kerîm âyetleri çeşitli tefsir kitaplarından araştırılarak işlenmekte, tefsir usûlü dersleriyle de bu ilmin temel esasları öğretilmektedir.
  4. İslâm Tarihi: Tarihini bilmeyen bir ümmetin hafıza kaybı yaşayan bir insandan farksız olacağının bilinciyle öğretilen İslâm tarihi derslerinde; Hulefâ-i Râşidin devri ve Osmanlı devri, sahih kaynaklardan yola çıkarak anlatılmaktadır.
  5. Arapça: Talebelerimize metin okumalarında ve günlük hayatta kullanacakları Arapça bilgisi, sağlam bir temel oluşturulacak şekilde verimli ve keyifli geçen derslerde öğretilmektedir.
  6. Osmanlıca: