Annelerden Nesillere
Kursumuz bünyesinde görev yapan hoca hanımlar, Sancaktepe ilçesinde bulunan yetişkin hanım gruplarına yönelik Kur’ân-ı Kerîm, adâb-ı muâşeret, siyer, örnek şahsiyetler ve fıkıh dersleri yapmaktadırlar. Bu dersler, kimi zaman Bâd-ı Sabâ Kur’ân ve Kültür Merkezi, Sancaktepe Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi gibi merkezlerde kimi zaman da civardaki evlerde yapılmaktadır. Yapılan bu faaliyetlerle annelerin ihyâsı hedeflenmekte ve kayda değer sonuçlar alınmaktadır.