FASL-I İHYA OKULU
(ÜNİVERSİTELİ HANIMLARA YÖNELİK İLİM VE İRFAN HAREKETİ)

Fasl-ı İhyâ Okulu, üniversitelerde örgün olarak eğitimlerine devam eden veya mezun olmuş hanım talebelere yönelik olan ve ayda bir gün verilen derslerle 4 yılda tamamlanması planlanan bir eğitim programıdır.
Siyer, Fıkıh ve Akâid ilimlerinin 4 yıl boyunca her ay düzenli derslerle sağlam bir şekilde öğretilmesi hedeflenmiş, adâb, tefsir, hadis ve tasavvuf gibi farklı ilim dallarıyla da bu temelin en güzel şekilde bina edilmesi planlanmıştır. 5 gün süren ek kamp faaliyetleriyle de kazanılan bilgilerin üzerine yenisi eklenmekte, talebelerin maddî ve manevî donanımı arttırılmaktadır.
Fasl-ı İhyâ Okulu’na kayıt tarihleri, her eğitim ve öğretim döneminin başında duyurulmaktadır.