Sosyal Sorumluluk Projeleri
Kardeş Aile Projesi
Suriyeli kardeşlerimize yönelik genel faaliyetlerin yanında ilginin arttırılması için kursumuz bünyesindeki hoca hanımlar, civardaki Suriyeli ailelerden “kardeş aile” seçerek onlarla bire bir bağ kurmuşlardır. Bu proje vesilesiyle Asr-ı Saadet’teki muhâcir-ensar kardeşliği gibi bir kardeşlik sistemi oluşturulmaya çalışılmış, ensâr aileler muhâcirlere madden ve mânen destek olmuşlardır. Hâlen devam etmekte olan bu proje, genel yardım çalışmalarına ilâveten Suriyelilerle olan ünsiyetin devamlılığını sağlamaktadır.

Yetimhane ve Dârulaceze Ziyaretleri

Sancaktepe ve Sancaktepe civarındaki ilçelerde bulunan yetimhane ve sevgi evlerine zaman zaman talebeler ve hoca hanımlar ziyaretler gerçekleştirmekte, çeşitli aktivitelerle çocukların motivelerinin arttırılması hedeflenmektedir. Zaman zaman yetim çocuklar kursumuza davet edilmekte, “Bahçe Şenliği” etkinlikleri altında ağırlanmakta ve onlara millî ve manevî değerler telkin edilmektedir.

Bunun yanı sıra huzur evlerinde ve Dârulaceze’de yaşamakta olan yaşlı hanımlar ziyaret edilmekte ve ömrünün son demlerinde hayata güzel bir veda etmek isteyen büyüklerimizin gönülleri alınmaktadır. Bu ziyaretlerin sonucu hep hayır dua alarak bitmekte ve yaşlılarını terk etmeyecek duyarlı nesillerin yetişmesi için daha çok çalışmak gereği hatırlanmaktadır.