Temel Eğitim

 1. TEMEL DERSLER
 2. Kur’ân-ı Kerîm: Kur’ân-ı Kerîm derslerinde tashîh-i huruf eğitimi verilerek talebelerimizin Kur’ân-ı Kerîm’i hatasız okumaları sağlanmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm alanında kendisini yetiştirmiş bir kişinin bilmesi gereken kıraat eğitimi, tecvîd ilmi ve sûre ezberleri bu temel eğitimde verilmekte ve özel kabiliyeti olan talebelere ayrıca destek olunmaktadır.

Kur’ân-ı Kerîm Dersinde Kullanılan Kaynak Kitaplar

 1. Kur’ân-ı Kerîm’in Tecvîdi, DİB Yayınları
 2. Talim Tecvid ve Kıraat, Ramazan Pakdil, İFAV Yayınları
 3. Kur’an Okuma Esasları, Abdurrahman Çetin, Emin Yayınları

 

 1. Fıkıh: Fıkıh derslerinde, bir Müslüman hanımın dünya ve ahiret saâdeti için bilmesi gereken ilmihal bilgileri ve güncel fıkhî meseleler delilleri ve kaynaklarıyla öğretilmekte, özel ilgi ve kabiliyeti olan talebeler ise fıkıh usûlü ve aile ilmihali derslerinde takviye edilmektedir.

Fıkıh Dersinde Kullanılan Kaynak Kitaplar

 1. İslam İlmihali, Lütfi Şentürk-Seyfettin Yazıcı, DİB Yayınları
 2. İlmihal (2 ciltlik), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
 3. İslam İlmihali, Prof. Dr. Fahrettin Atar- Prof. Dr. İlyas Çelebi- Prof. Dr. Mehmet Erdoğan – Doç. Dr. Rahmi Yaran, Marmara Üniversitesi İFAV Yayınları
 4. Delilleriyle İslâm İlmihali, Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Erkam Yayınları
 5. Nimet-i İslam, Mehmed Zihni Efendi

 

 1. Akâid: Akâid dersinde îman esasları, delilleri ve kaynaklarıyla usûlüne uygun bir şekilde öğretilmekte, îmanî konular çeşitli aktivite ve çalışmalarla öğrencilerin zihinlerinde pekiştirilmeye çalışılmaktadır. Özel ilgisi ve kabiliyeti olan talebelere temel eğitimin üzerine ek olarak bazı kelâm konuları, dinler ve mezhepler tarihi anlatılarak îtikad bilgileri takviye edilmektedir.

Akâid Dersinde Kullanılan Kaynak Kitaplar

 1. İslâm’a Giriş, DİB Yayınları (seri yayın)
 2. İslam’da İnanç Esasları, Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas Çeleb, İFAV Yayınları – Çamlıca Yayınları
 3. İslam Akâidi ve Kelâma Giriş, A. Saim Kılavuz, Ensar Yayınları
 4. Tüm Yönleriyle Akâid Hadisleri, Prof. Dr. Yavuz Köktaş, İFAV Yayınları

 

 1. Siyer-i Nebî: Siyer-i Nebî dersinde Rasûlullâh (s.a.v.)’in hayatı, Mekke-Medine döneminin tüm safhalarıyla anlatılmaktadır. Dersin amacı, Rasûlullâh (s.a.v.)’i en güzel şekilde tanımak olduğu için kronolojik bilgilerin yanı sıra, hayatımıza aksettirmemiz gereken örneklikleri incelenmekte, O’nun muhabbetini kuşanma gayretine yoğunlaşılmaktadır. Özel ilgisi ve kabiliyeti olan talebelerin kaynak okumaları temin edilerek bu ilimde derinleşmeleri sağlanmaktadır.

Siyer Dersinde Kullanılan Kaynak Kitaplar

 1. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Prof. Dr. İbrahim Sarıçam, DİB Yayınları
 2. Peygamberimizin Hayatı, İrfan Yücel, DİB Yayınları
 3. Muhammed (s.a.v.)’in Hayatı, Erkam Yayınları

 

 1. Âdâb-ı Muâşeret: İslâm dininin özünün edep olduğunun bilinciyle verilen âdâb-ı muâşeret dersleri, Kur’ân-ı Kerîm ve sünnet-i seniyye ışığında edinilmesi gereken âdab kurallarını hayatın her anına yerleştirmeyi kendine şiar edinmiştir. Özel ilgisi ve kabiliyeti olan talebelerle ileri seviyede ahlâk konuları işlenmektedir.

Âdâb-ı Muâşeret Dersinde Kullanılan Kaynak Kitaplar

 1. Ahlak Dersleri, Ahmed Hamdi Akseki, DİB Yayınları
 2. Üsve-i Hasene, Prof. Dr. Ömer Çelik, Dr. Mustafa Öztürk, Dr. Murat Kaya, Erkam Yayınları